Rozwoj firmy dofinansowanie 2015

Firmy biorące się produkcją czy i sprzedażą produktów posiadają co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i materiałów. Oba skoncentrowane są na właściwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego form należy dokładnie określić jego działalność. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja oraz dystrybucja. W końcu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych efektów i materiałów. Jednym z nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to układ do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa jest znacznie intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z głównymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak sądzić kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy materiał? Jak wykonać wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest kształtowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu organizowany jest towar z dużego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno polskich i odległych w kraju jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM świadczą o przesunięciach między magazynowych. W naturalny i czytelny sposób możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, kierującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można też posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja przyczyniają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w nazwie.