Lukasz pospiech krakow

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego artykułu do poskramiania pożarów używa się różne sposoby gaśnicze. Najpopularniejszym jest rzeczywiście woda. A nie w wszystkim przykładu można się nią służyć. W pożarach wykorzystuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika może z ostatniego, że ważna ją zwracać jedynie w wnętrzach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wypowiada to, że nie można z niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest wydajnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na stosowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Natomiast w obecnych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.